- Start - Bijbelstudies voor kinderen

Start

Kern van deze website vormen zesenzestig werkbladen. Ze zijn geschreven op basis van De Nieuwe Bijbelvertaling. Met een andere vertaling is het meestal niet mogelijk om de antwoorden in te vullen.

De opdrachten zijn gemiddeld gericht op kinderen vanaf acht jaar en ouder, die het technisch leesonderwijs al voor een groot deel hebben voltooid.

De studies zijn bruikbaar om met kinderen thuis te maken. Ook kunnen ze op de basisschool worden ingezet binnen het vak begrijpend lezen. En ze zijn heel geschikt als kinderpagina van een kerkelijk blad.

Sjors Dijk