Uitleg

De werkbladen zijn helemaal vrij om te gebruiken en te kopiëren.
Elk werkblad heeft links bovenaan een kleine tekening naast de titel van het bijbelboek. Kinderen moeten het bijbelboek namelijk kunnen plaatsen in het geheel van de Bijbel. Daarom heb ik de Bijbel verdeeld in zes afdelingen met elk een eigen naam en plaatje. Je kunt het vergelijken met de plaatjes op het bureaublad van de computer. Kijk ook even bij extra naar de bijbelboekenkast.
Dit zijn de zes plaatjes:

wet
Genesis – Deuteronomium
De vijf boeken van Mozes worden door Jezus zelf ‘de wet’ genoemd.

geschiedenis
Jozua – Ester
Deze boeken hebben te maken met de koningentijd.

gedichten
Job – Hooglied
Dit zijn poëtische boeken.

profeten
Jesaja – Maleachi
Met een verrekijkerkun je voorwerpen dichtbij halen. Je ziet scherper. Zo konden profeten meer zien, omdat God het hen bekend maakte.

goed nieuws
Matteüs – Handelingen
Het lam met het kruis ziet op Jezus. Ook in het boek Handelingen is Jezus de handelende persoon. Het goede nieuws gaat de hele wereld over.

brieven
Romeinen – Openbaring
De envelop is voor kinderen een herkenbaar teken.